ВЕРНА + ПРИПЕЈД КАРТИЧКА


Верна+ картичките се готовински платежни картички во вредност од 500, 2000, 5000, 10000 и 50000 денари наменети за купување на стока на сите бензински станици на Макпетрол АД - Скопје на територијата на Р.Македонија.

Корисник на Верна+ картичка може да биде фирма, дипломатско претставништво, нерезидент со дипломатски статус или било кое физичко лице.

За реиздавање на нова Верна+ картичка поради губење се наплатува 200 денари.

Контакт телефони за профактура за Верна+ картички: 02 3163 000 и 02 3146 265


Продажни места:

Деловна зграда „Макпетрол” АД - Скопје.


  Бензински станици:

  • 006 Белви,
  • 008 Визбегово 1,
  • 012 Дебар,
  • 015 Крива Паланка,
  • 020 Ресен,
  • 033 Берово,
  • 037 Неготино,
  • 047 Радовиш,
  • 048 Кратово,
  • 049 Пробиштип,
  • 053 Лисиче,
  • 054 Кичево 1,
  • 055 Свети николе,
  • 056 Гевгелија 3,
  • 058 Битола 3,
  • 060 Белимбегово,
  • 062 Сајмиште 2,
  • 064 Бутел,
  • 070 Илинденска,
  • 086 Влае 1,
  • 092 Македонска Каменица,
  • 093 Валандово,
  • 138 Делчево 2,
  • 143 Ново лисиче,
  • 146 Стружанка,
  • 182 Пинтија.

  Складови во:

  • Велес,
  • Битола,
  • Kуманово,
  • Штип,
  • Кочани,
  • Струмица,
  • Прилеп,
  • Гостивар,
  • Кавадарци,
  • Тетово,
  • Охрид – склад Подмоље,
  • Охрид – деловен центар.