Shop&Drive

Shop&Drive


Дополнителниот асортиман во наменските продажните објекти на бензинските станици се состои од палета производи што ги задоволуваат потребите на возачите, возилата и патниците.

Направен е избор на висококвалитетни производи, од реномирани производители, што постојано се надополнуваат во зависност од сезонските потреби.

Внатрешниот продажен простор има амбиентални климатски услови што овозможуват пријатни услови за потенцијалните потрошувачи.