LIT-2 маст


Маста за подмачкување LUBEX LIT 2 се препорачува за подмачкување на лежиштата за тркалата на моторните возила, железнички вагони, вибрационите сита, како и за прво полнење на сите типови затворени лагери и машински склопови. Се употребува за подмачкување на дробилки, тресалки, транспортни и други уреди во индустријата. Температурен интервал на примена: од -30℃ до 110℃.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ISO 6743-L-X-CCHA-2; DIN 51 502-KP 2K-30

ПАКУВАЊЕ0,850L 10L Буре
Типични вредности
Изглед чиста
Пенетрација на 25℃, 1/10 mm; 280
Точка на капење, ℃ 200