SUPER BRAKE FLUID DOT 4


Течноста за кочници е наменета за полнење на сите хидраулични системи за кочење кај сите патнички возила, како и кај тешки, товарни возила со АВС и АСС системи. Не ги оштетува деловите од гума, еластомери и метали. Може да се меша само со течности што ги задоволувааат долунаведените спецификации. ВНИМАНИЕ: Штетно за кожа, очи и при голтање.

СПЕЦИФИКАЦИЈА SAE J 1704; FM VSS 116; DOT 4 ; ISO 4925 CLASS 4; TOYOTA TSK 2602 G; TL-VW 766X; JIS K 2233 CLASS 4

ПАКУВАЊЕ0,5L
Типични вредности
Изглед бистра
Густина 20℃, kg/m³ 1056,3
Кинематски вискозитет на 40℃ 6,563
Кинематски искозитет на 100℃ 2,006
Точка на вриење, ℃ 260