GEAR EP 90


Хипоидно, висококвалитетно масло наменето за подмачкување на механички менувачи, диференцијали и кардански системи кај повеќето патнички и товарни возила, автобуси, замјоделски и градежни машини. Се употребува според упатството и препораките на производителот на моторните возила.

КАРАКТЕРИСТИКИ  Продолжен интервал на замена

  Ги штити менувачите и диференцијалите од абење

  Создава маслен филм што штити од корозија

СПЕЦИФИКАЦИЈА ISO L-C; API GL-5; SAE 90

ПАКУВАЊЕ1L Буре
Типични вредности
Изглед бистра
Густина 15℃, kg/m³ 893,7
Точка на точење, ℃ -33
Кинематски вискозитет на 40℃ 148,4
Кинематски искозитет на 100℃ 14,69
Индекс на вискозитет 98
Точка на палење, ℃ 201