Gear Synt SAE 75W90


Хипоидно, висококвалитетно масло наменето за подмачкување на механички менувачи, диференцијали и кардански системи кај повеќето патнички и товарни возила, автобуси, замјоделски и градежни машини. Се употребува според упатството и препораките на производителот на моторните возила.

КАРАКТЕРИСТИКИ  Продолжен интервал на замена

  Ги штити менувачите и диференцијалите од абење

  Создава маслен филм што штити од корозија.

СПЕЦИФИКАЦИЈА API GL-5; ZF TE-ML05A; MIL –L-2105D

ПАКУВАЊЕ1L
Типични вредности
Изглед чист и бистар
Густина 15℃, kg/m³ 853
Точка на течење, ℃ -42
Кинематски вискозитет на 40℃ 109
Кинематски вискозитет на 100℃ 15,2
Индекс на вискозитет 144
Точка на палење, ℃ 210