Motor Oil SAE 30 CB/SC


Се користи за подмачкување на дизел мотори на земјоделски и градежни машини, патнички возила и полесни товарни и комерцијални возила од постара генерација како Шкода Кароса ŠM 11, ŠD11, ŠL11, Шкода Лиаз 706, R, RO, TS, TR, RTT, Авиа A 15, Авиа A20, Татра 11, 114,138,148, 805,813, Мултикар 24 и слични возила.

КАРАКТЕРИСТИКИ  Широка примена кај транспортните возила и земјоделските машини

  Константен притисок на маслото во моторот

  Добра заштита на моторот

  Минимално испарување на маслото

СПЕЦИФИКАЦИЈА API: SC/CB

ПАКУВАЊЕ1L 4L 10L
Типични вредности
Изглед бистра
Густина 15℃, kg/m³ 868,3
Точка на точење, ℃ -24
Кинематски вискозитет на 40℃, mm²/s 81,45
Кинематски искозитет на 100℃, mm²/s 10,42
Индекс на вискозитет 111
Точка на палење, ℃ 230