Univerzal SAE 20W50 SG/CE


Универзално моторно масло на минерална база, наменето за подмачкување мотори на бензин, ТНГ и дизел за патнички, лесни товарни и комерцијални возила од постарата генерација. Наменето за сите годишни времиња и за нормални услови на возење.

КАРАКТЕРИСТИКИ  Го заштитува моторот при тешки работни услови

  Обезбедува сигурно палење на возилото и на ниски температури

  Спречува создавање талог и е соодветен и за земјоделски машини

СПЕЦИФИКАЦИЈА API: SG/CE; MB 227.1; MAN 271; CAT TO-2

ПАКУВАЊЕ1L 4L Буре
Типични вредности
Изглед бистра
Густина 15℃, kg/m³ 876,3
Точка на точење, ℃ -27
Кинематски вискозитет на 40℃ 148,8
Кинематски искозитет на 100℃ 17,11
Индекс на вискозитет 125
Точка на палење, ℃ 230
TBN 7,49