Traktor Oil GL-4 SAE 80W


Се користи за подмачкување на менувачи, диференцијали, полуоски, влажни сопирачки и хидраулични системи кај земјоделските машини и трактори од познати произведувачи во отежнати услови на работа.

КАРАКТЕРИСТИКИ  Иделано подмачкување на механичките и хидрауличните менувачи во отежнати услови на работа

  Обезбедува сигурно стартување и на ниски температури

  Спречува создавање талог и ја одржува чистотата на системот

  Погоден е за мешан машински парк (за разни земјоделски машини и трактори)

  Обезбедува сигурна работа на ,,влажните сопирачки” и на хидрауличните системи

СПЕЦИФИКАЦИЈА API GL 4; JOHN DEERE JDM J20A; JOHN DEERE JDM J20C; DEUTZ-ALLIS PF821; FORD ESN-M2C 86-D; FORD ESN-M2C 134-D; MASSEY FERGUSON M1141; MASSEY FERGUSON M1129A; MASSEY FERGUSON M1127B

ПАКУВАЊЕ10L
Типични вредности
Изглед бистра
Густина 15℃, kg/m³ 878,5
Точка на точење, ℃ -36
Кинематски вискозитет на 40℃, mm²/s 59,96
Кинематски искозитет на 100℃, mm²/s 9,494
Индекс на вискозитет 140
Точка на палење, ℃ 229
TBN 8,9