Фискален печатач HDe

Високотехнолошки уред приспособен за Вашите потреби.


HDe фискалниот печатач е уред од последната генерација, дизајниран за работа во сите продажни места опремени со компјутерски систем.