Деминерализирана вода

За возилото и за домаќинството


Деминерализираната вода, има повеќе примени во автомобилот, а се користи и во индустријата и домаќинствата. Можете да ја користите нашата деминерализирана вода произведена според високи технолошки стандарди за дополнување и разредување на течноста во системот за ладење на автомобилскиот мотор, во уредот за миење на стаклата на возилото, или за дополнување на акумулаторите што имаат потреба од одржување. Покрај тоа, деминерализирана вода наоѓа примена и во домаќинството: за пегли на пареа, за прскање на растенијата, за овлажнувачи на воздух во простории, за аквариуми итн. Се применува и во други случаи каде што е потребна чиста деминерализирана вода.

Деминерализираната вода е достапна во нашата продажна мрежа во пакувања од 1, 3 и 5 литри.