Хидраулични масла


Од хидраулични системи во градежни машини до индустриски преси, секаде каде што се присутни големи сили или треба да се обезбеди подвижност на механичките делови, нашите хидраулични масла Hidra се вистинскиот избор. Во ова подрачје на примена покриваме широк дијапазон на спецификации на производи, коишто го поседуваат заедничкото својство на целата наша палета производи Lubex, квалитетот. Хидрауличните масла Lubex Hidra се произведени од минерални базни масла и поседуваат адитиви за заштита од корозија, стареење на маслото и абење.

HIDRA HLP 22, 32, 46, 68, 100

Хидрауличните масла LUBEX HIDRA HLP 22, 32, 46, 68 и 100 се нафтени хидрауличн...