Течности за сопирачки


Нашите течности за сопирачки се развиени за примена во системи за сопирање што се изложени и на највисоки оптоварувања и можат да се користат секаде каде што производителите имаат пропишано производи со спецификација DOT 4 или DOT 3. Производите од оваа серија се одликуваат со висока точка на вриење и можат да се користат безбедно и при високи температури, штитат од создавање парни меури што можат да го ослабнат дејството на сопирачките, поседуваат стабилна вискозност при ниски температури и нудат заштита од корозија и се компатибилни со деловите од гума.

BRAKE FLUID DOT 3

Течноста за кочници е наменета за полнење на сите хидраулични системи за кочењ...

SUPER BRAKE FLUID DOT 4

Течноста за кочници е наменета за полнење на сите хидраулични системи за кочењ...