Извештаи


На оваа страница можете да ги погледнете и превземете извештаите за деловното работење на Макпетрол на годишно ниво. Во нив се содржани финансиските извештаи, годишните сметки, предлог одлуките и останати извештаи, поднесени и разгледувани на годишните Собранија на акционери. Извештаите се објавени во PDF формат.

Годишен извештај 2019 година

Годишен извештај 2018 година

Годишен извештај 2017 година

Годишен извештај 2016 година

Годишен извештај 2015 година