Контакт


Контакт за управен одбор

   board@makpetrol.com.mk

Контакт за големопродажба

   golemoprodazba@makpetrol.com.mk

Контакт за малопродажба

   maloprodazba@makpetrol.com.mk

Контакт за човечки ресурси

   coveckiresursi@makpetrol.com.mk

Контакт за транспортна логистика

   mihajlo.sterjov@makpetrol.com.mk

Контакт за царински работи

   kostadin.stojanov@makpetrol.com.mk

Контакт за Верна картички

   verna4@makpetrol.com.mk

Контакт за рекламации

   Тел.: +3892 3 146 555
  reklamacii@makpetrol.com.mk