Бучава

Бучава


Во процесот на работа на објектите на „Макпетрол“ АД, нема појава на зголемена бучава во животната средина. Превентивно, со цел намалување на бучавата, за време на приемот и на испораката на нафтени деривати на објектите, моторите на возилата се исклучени.