Почетна  Контакт  English
почетна Картички Верна +
Проверка на состојба:
Број на картичка:

 

Прва pre-paid картичка за гориво.

 

Верна+ картичките се одличен избор за да вршите плаќање само за набавка на гориво од бензинските станици на „Макпетрол“ АД.

Корисник може да биде фирма, дипломатско претставништво, нерезидент со дипломатски статус или кое било физичко лице.

Во зависност од месечната потрошувачка со Верна+ картичките Ви овозможуваме попусти за горивото.

Плаќањето е авансно преку сметка.

За изгубена Верна+ картичка при издавање нова се наплатува 200 денари.

Контакт телефони за Верна+ картичка: 3146 172, 3146 175, 3146 245, 3146 232.

Контакт телефони за профактура за Верна+ картичка: 3 163 000 и 3 146 265.

Достапна е во вредности од 500, 2,000, 5,000, 10,000 и 50,000 денари.

  Продажни места:

 

  Деловна зграда „Макпетрол” А.Д. - Скопје.

 

  Бензински станици:

 • Белви,
 • Дебар,
 • Крива Паланка ,
 • Ресен,
 • Неготино,
 • Радовиш,
 • Кратово,
 • Пробиштип,
 • Лисиче,
 • Ново Лисиче,
 • Кичево,
 • Свети Николе,
 • Гевгелија 3,

  Складови во:

 • Велес, 
 • Битола,
 • Kуманово,
 • Штип,
 • Кочани,
 • Струмица,
 • Прилеп,
 • Гостивар,
 • Кавадарци,
 • Охрид,
 • Тетово.