Почетна  Контакт  English
почетна За нас Темелни вредности
 
 
За да се остане на лидерската позиција на пазарот на нафтени деривати во Република Македонија и реализација на стратешките цели дефинирани од врвниот менаџер, неопходно е негување и развој на темелните вредности на компанијата. Подршката од стручноста на раководниот тим, знаењето и залагањето на вработените и примената на најсовремените технологии се одговорности за постигнување на крајната цел, пред сe, кај потрошувачите,
а со тоа и кај вработените и сопствениците.

 • Развиена мрежа на складови и 124 бензински станици;
 • Сопствен бренд на горива и масла;
 • Сопствен возен парк: најнов тип автоцистерни;
 • Сопствени алтернативни горива:биодизел Б8;
 • Примена на информатички базирани технички систем;
 • Систем за квалитет : сопствена лабораторија за горива;
 • Систем за човечки ресурси:постојано учење;
 • Меѓународна активност: International Fuel Quality Center,
  World petroleum Council, Crans Montana Forum;
 • Општествена одговорност: животна средина и хуманитарни акции.
 • Енергетска компанија ориентирана на нафта, нафтени деривати природен гас.

  Целосна насоченост кон потрошувачот.

  Развој и примена на алтернативните горива:
  природен гас и биогорива