Почетна  Контакт  English
почетна Одржлив развој Општествена одговорност
 
 
Општествена одговорност

Животот во општествените сфери, кога станува збор за бизнис активности, сe повеќе подразбира општествена одговорност. „Макпетрол“ АД активно се вклучува во делот на зголемување на квалитетот на општественото живеење. Здравјето и безбедноста на своите вработени, како и на граѓаните, спаѓаат во редовните активности.

Отворениот и транспарентен приод,постојаната консултација со претставниците на општеството и на граѓанските асоцијации во интерес на долгогодишната соработка, се главни заложби на Компанијата.

За таа цел и, во согласност со определени законски регулативи,деловноста се одвива во рамките на исклучително квалитетен корпоративен менаџмент. Тука спаѓаат вообичаените индустриски стандарди,заштитата на животната околина и основните човекови права.

Уште еден мошне важен дел во работењето на „Макпетрол“ АД претставува поттикнувањето на своите вработени за активно вклучување во развојот на општеството. Организираните обуки придонесуваат за поголеми и поквалитетни можности за учество на големи настани од областа на екологијата и енергетиката, а резултатот се повеќе врвни награди на државно ниво.

Филантропијата отсекогаш претставувала синоним за добро организирана и менаџирана компанија.Во тој сегмент, „Макпетрол“ АД не се разликува од големите светски корпорации.Покрај големиот број донации,Компанијата е основач и спонзор на спортските клубови за карате и куглање, Планинарското друштво, како и Клубот на крводарители со свои редовни акции.

„Макпетрол“ АД докажа дека е дел од меѓународното бизнис семејство.Во 2004 година, преку проектот Global Compact на Обединетите нации,се обврза да ги поддржува принципите за човековите и работничките права, човековата средина и борбата против корупцијата.Овие принципи стануваат стожер на работењето на Компанијата, како дел од стратегијата за транспарентност и јавна одговорност.

Global Compact

Макпетрол АД го базира пристапот кон својот одржлив развој врз принципите на транспарентност и напредок. Во 2004 година, преку Global Compact на Обединетите нации, се обврза да ги поддржува и да ги претвори во закони десетте принципи за човекови права, работничките права, човековата средина и борбата против корупцијата.

Со оваа порака ние ја изразуваме нашата намера да ги поддржиме и да ги унапредиме тие принципи во рамките на нашата област на дејстување. Се обврзуваме да го направиме Global Compact и неговите принципи дел од нашата стратегија, култура и секојдневната работа на нашата Компанија и се обврзуваме јасно да ја искажеме нашата заложба на нашите вработени, партнери, клиенти и на јавноста. Ја поддржуваме јавната одговорност и транспарентност и ќе ја известуваме јавност за направениот напредок.