Почетна  Контакт  English
почетна Контакт
 
 
 
Макпетрол АД Управна зграда:
 
МАКПЕТРОЛ АД

ул.,,Св.Кирил и Методиј,, бр.4
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 /2/ 311 21 44
Факс: +389 /2/ 311 15 25
e-mail: contact@makpetrol.com.mk

 
Контакт за управен одбор


e-mail: board@makpetrol.com.mk
 
Контакт за големопродажба


e-mail: golemoprodazba@makpetrol.com.mk
 
Контакт за малопродажба


e-mail: maloprodazba@makpetrol.com.mk
 
Контакт за човечки ресурси


e-mail: coveckiresursi@makpetrol.com.mk
 
Контакт за транспортна логистика

e-mail: mihajlo.sterjov@makpetrol.com.mk
 
Контакт за царински работи

e-mail: kostadin.stojanov@makpetrol.com.mk
 
Контакт за Верна картички


e-mail: verna4@makpetrol.com.mk
 
Контакт за рекламации

Тел: 3 146 555
e-mail: reklamacii@makpetrol.com.mk